Tham gia

Phiên đấu giá: 1
Thời gian kết thúc: 07/11/2017 23:59:59

Sản phẩm được đấu giá: Điện thoại iPhone 7 Plus 128GB

Để đấu giá Điện thoại iPhone 7 Plus, mời Quý khách nhập số tiền vào ô bên dưới rồi nhấn xác nhận. Hãy đưa ra nhiều mức giá Thấp Nhất và Duy Nhất để có cơ hội trúng thưởng. Mỗi ngày Quý khách sẽ có 2 lượt đấu giá miến phí và 10 lượt mua thêm (1.000 đ/lượt).

nghìn đồng