CHI TIẾT GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng:

STT

Giải thưởng

Hình thức

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải Chung cuộc

(01 giải/chương trình)

Điện thoại

iPhone 7 Plus 128GB

23.990.000

01

23.990.000

2

Giải Sao Mai(*)

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

20.000

200.000.000

Tổng cộng

20.001

223.990.000

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng./.)

Ghi chú:

- Giải thưởng là thẻ nạp tiền MobiFone sẽ được trao qua hình thức nạp tiền trực tuyến.

- (*): Số lượng giải thưởng có thể thay đổi so với dự kiến, tùy thuộc vào số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình.

- Màu sắc giải thưởng do Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu quyết định

- Giải thưởng là hiện vật có thể được quy đổi sang tiền mặt với giá trị tương đương