DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI CHUNG CUỘC

CTKM “ĐẤU GIÁ NHẬN QUÀ – GIAI ĐOẠN 2”

STT

Số điện thoại

Số ngày đấu giá thắng cuộc

Tổng lượt đấu giá trong CTKM

Giải thưởng

1

848985736xx

26

297

Điện thoại iPhone 7 Plus